Tại sao bạn không sử dụng màu sắc nhân tạo hoặc thuốc nhuộm?

Màu được quy định chặt chẽ bởi FDA. Cơ quan này đã cấm một số thuốc nhuộm do những quan ngại về chất gây ung thư và đưa ra quy định rất cụ thể những loại nào có thể được sử dụng cho mục đích gì. Ví dụ như chỉ có loại thuốc nhuộm thực phẩm mới có thể được sử dụng trong các sản phẩm áp dụng quanh mắt. Tuy nhiên, với các sản phẩm EILEEN MAI®, hãy yên tâm rằng bạn sẽ không tìm thấy các màu sắc nhân tạo hoặc thuốc nhuộm trong bất kỳ sản phẩm nào của chúng tôi.