Quá trình hoàn lại tiền mất bao lâu?

• PayPal: xin vui lòng chờ 2-4 ngày sau khi chúng tôi nhận được hàng trả lại để tiền hoàn trả xuất hiện trong tài khoản của bạn.
• Check: nếu thanh toán bằng check, chúng tôi sẽ gửi trả check qua USPS First Class trong vòng 2 ngày làm việc sau khi chúng tôi nhận được hàng trả lại.