Lệ phí tái nhập kho là bao nhiêu?

Khi trả hàng, khách phải chịu một khoản phí 15% giá trị hàng gởi trả hoặc $10, tùy theo mức nào cao hơn. Phí vận chuyển không hoàn lại. Và khi đóng hàng gởi trả, bạn chịu trách nhiệm cho bất kỳ chi phí phát sinh như bảo hiểm và phí vận chuyển để gửi hàng lại cho chúng tôi; trừ trường hợp hàng gởi trả do lỗi của nhân viên gửi hàng. Trong trường hợp đó, bạn không phải trả lệ phí nhập kho cũng như phí vận chuyển gởi lại sản phẩm đó.