Tôi có thể kết hợp dùng các sản phẩm khác nhau từ các nhãn hiệu khác nhau cùng lúc được không?

Được. Không có bằng chứng nào cho rằng việc sử dụng sản phẩm của các thương hiệu khác nhau sẽ làm cho chúng kém hiệu quả. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn phải sử dụng các sản phẩm phù hợp với loại da của bạn, hiệu nào cũng được.