Tôi chỉ mới bắt đầu sử dụng các sản phẩm của bạn, tại sao tôi bị mụn?

Trường hợp này rất hiếm nhưng nó có thể xảy ra khi mới chuyển sang dùng các sản phẩm tinh khiết. Chúng giúp kích hoạt da, khuyến khích nó hoạt động nhiều, giúp da thở và giải độc. Khi da trở lại trạng thái cân bằng, các triệu chứng sẽ giảm dần.

Tuy nhiên, cũng có thể là bạn dị ứng với một hoặc nhiều thành phần dược thảo nào đó trong sản phẩm. Một số người có thể dị ứng với thành phần thực vật. Đó là lý do tại sao chúng tôi khuyến khích khách hàng nên mua mẫu thử dùng trước để tìm sản phẩm phù hợp cho họ trước khi mua chai/lọ lớn hơn. Thông thường, nếu là dị ứng, bạn sẽ thấy phần da chỗ đó bị đỏ, sưng lên và rất dễ nhận định.