Tại sao tuổi thọ các sản phẩm của bạn lại khá ngắn?

Chúng tôi chỉ muốn các thành phần tinh khiết nhất, tự nhiên nhất trong các sản phẩm của chúng tôi. Đó là lý do tại sao chúng tôi sử dụng càng ít chất bảo quản càng tốt. Chúng tôi muốn thà cung cấp cho bạn các sản phẩm chất lượng cao với thời hạn sử dụng ngắn hơn là tạo ra các sản phẩm với nhiều chất bảo quản để kéo dài thời hạn sử dụng.