Làm sao tôi biết chọn các sản phẩm nào thích hợp để dùng?

Để tạo điều kiện dễ dàng cho bạn trong việc tìm chọn các sản phẩm thích hợp cho riêng mình, chúng tôi đã phân loại các sản phẩm EILEEN MAI® theo nhóm tuổi, loại da và tình trạng của da, theo thời gian sử dụng cho ngày, đêm, hoặc mỗi tuần.

Nếu bạn có câu hỏi gì trong việc tìm chọn các sản phẩm EILEEN MAI®, xin hãy gửi email về cho chúng tôi tại  info@KhoeDepTuNhien.com  hoặc  skincare@EileenMai.com để được tư vấn thêm. Trong email, xin cho biết cụ thể tuổi của bạn, loại da, và mối quan tâm của bạn là gì trong việc tìm sản phẩm chăm sóc da này.