Điều gì làm cho sản phẩm EILEEN MAI® đặc biệt?

Chúng tôi quan tâm đến bạn và trái đất của chúng ta nên đã tạo ra các sản phẩm EILEEN MAI® với:
• Thành phần dược phẩm cao cấp nhất và hiệu quả nhất, từ tự nhiên (Natural) và hữu cơ (Organic)
• Không dùng các chất bảo quản Parabens
• Không chứa Phthalates
• Không thí nghiệm trên động vật
• Không sử dụng hoá dầu hay khoáng sản dầu (Petrochemicals)
• Không dùng thuốc nhuộm hoặc màu sắc nhân tạo
• Không mùi hoặc mùi tự nhiên
• Sản xuất tại U.S.A

Xem thêm các lý do khác ở trong phần Giới thiệu.