Bạn có tặng miễn phí các mẫu dùng thử?

Có, chúng tôi luôn tặng 3 mẫu sản phẩm dùng thử miễn phí với mỗi đơn hàng đặt mua các sản phẩm với dung tích bán lẻ hoặc lớn hơn (không phải đơn hàng chỉ đặt mua hoàn toàn các mẫu dùng thử).

Nếu bạn muốn được tặng mẫu sản phẩm nào, xin cho biết rõ tên 3 mẫu sản phẩm đó trong phần “Ý kiến” tại trang thanh toán hoặc bạn có thể gửi cho chúng tôi một email trong vòng 6 giờ sau khi bạn đặt hàng để cho chúng tôi biết sự lựa chọn các mẫu miễn phí của bạn. Khi gởi email, xin nhớ cung cấp số xác nhận đặt hàng của bạn trong email đó. Nếu không, chúng tôi sẽ chọn tặng các mẫu ngẫu nhiên cho bạn.

Trong trường hợp bạn đặt mua nhiều hơn 3 mẩu thử trong một đơn hàng chung với sản phẩm có dung tích bán lẻ hoặc lớn hon, chỉ có 3 mẩu thử nào giá rẻ nhất trong số các mẩu thử đó được tặng miễn phí, những mẩu còn lại sẽ được tính giá bình thường.

Bạn cũng có thể mua nhiều mẫu thử của các sản phẩm khác nhau như bạn muốn để xem sản phẩm nào phù hợp với bạn, trước khi đặt mua sản phẩm với số lượng lớn hơn.