Lệ phí vận chuyển được tính như thế nào?

Xin vui lòng tham khảo bảng lệ phí vận chuyển cho các đơn hàng khách mua lẻ dưới đây.  Với đơn hàng sĩ hoặc đại diện bán hàng độc lập, lệ phí vận chuyển sẽ được tính riêng theo từng đơn hàng và người mua/nhận sẽ thanh toán lệ phí vận chuyển đó. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến việc vận chuyển, xin vui lòng gửi email về:

info@KhoeDepTuNhien.com hoặc skincare@EileenMai.com

Phương thức Vận chuyển Cước Phí Thời gian
* * Standard Domestic (trong toàn nước Mỹ) cho đơn hàng đến $49.99

* * Standard Domestic (trong toàn nước Mỹ) cho đơn hàng từ $50.00 trở lên

$7.95

 

FREE

4 – 10 ngày làm việc

 

4 – 10 ngày làm việc

* * 2-Day Air (trong toàn nước Mỹ) $27.00 2 – 4 ngày làm việc
* * Standard International

* * Express International

* * Canada Standard Int’l

* * Canada Express Int’l

$35.00

$64.50

$27.50

$45.00

10 – 21 ngày làm việc

5 – 8 ngày làm việc

7 – 14 ngày làm việc

4 – 8 ngày làm việc

* * Việt Nam Standard Shipping cho đơn hàng đến $149.99

* * Việt Nam Standard Shipping cho đơn hàng từ $150.00 trở lên

$15.00

 

FREE

14 – 21 ngày làm việc

 

14 – 21 ngày làm việc

 • Standard Domestic (trong toàn nước Mỹ)
  Thông thường, bạn sẽ nhận được đơn đặt hàng trong vòng 4-10 ngày làm việc. Có những thời điểm nhất định trong năm, đặc biệt là trong tháng mười một và tháng mười hai, hàng vận chuyển có thể chậm trễ một chút do các dịp lễ Tết. Trong các trường hợp này,
  EILEEN MAI ® không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về sự chậm trễ do dịch vụ vận chuyển.

 • 2-Day Air (trong toàn nước Mỹ)
  Bạn sẽ nhận được đơn đặt hàng trong vòng 4 ngày làm việc (2 ngày để xử lý đơn đặt hàng của bạn + 2 ngày vận chuyển)

 • Standard International (Các nước khác trên thế giới)Không có số theo dõi (Tracking#) cho loại vận chuyển này. Thông thường, bạn sẽ nhận được đơn đặt hàng trong vòng 10-14 ngày làm việc.Vì mỗi quốc gia có quy định khác nhau với khung thời gian khác nhau, hàng vận chuyển có thể chậm trễ vì lý do này. Ngoài ra, có những khoảng thời gian nhất định trong năm, đặc biệt là trong tháng mười một và tháng mười hai, có thể có sự chậm trễ. Trong các trường hợp này, EILEEN MAI® không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về sự chậm trễ do dịch vụ vận chuyển.
 • Express International (Vận chuyển nhanh hơn đến các nước khác trên thế giới)
  Số theo dõi (Tracking#) sẽ được gởi qua email bạn cho lúc mua hàng sau khi hàng được gởi đi. Thông thường, bạn sẽ nhận được đơn đặt hàng trong vòng 5-7 ngày làm việc. Vì mỗi quốc gia có quy định khác nhau với khung thời gian khác nhau, hàng vận chuyển có thể chậm trễ vì lý do này. Ngoài ra, có những khoảng thời gian nhất định trong năm, đặc biệt là trong tháng mười một và tháng mười hai, có thể có sự chậm trễ. Trong các trường hợp này,
  EILEEN MAI® không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về sự chậm trễ do dịch vụ vận chuyển.