Bạn có những quy định gì về việc vận chuyển này?

– Nếu chúng tôi nhận được quá nhiều đơn đặt hàng trong cùng một thời điểm, có thể sẽ có sự chậm trễ trong việc xử lý và gửi hàng cho bạn.

– Các đơn đặt hàng chỉ được xử lý và gửi đi vào những ngày làm việc. Ngày làm việc của chúng tôi là từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, trừ các ngày lễ liên bang Hoa Kỳ.

– Bạn cũng có thể chọn để nâng cấp phương pháp vận chuyển để thời gian giao hàng nhanh hơn (chi phí bổ sung được áp dụng. Xem bảng trên để biết thêm chi tiết). Xin lưu ý, thời gian giao hàng bằng máy bay 2 ngày (2-Day Air) – đó là thời gian hàng được vận chuyển kể từ lúc chúng tôi gửi hàng đi; bạn nhớ tính thêm thời gian EILEEN MAI® xử lý đơn hàng, khoảng 2 ngày làm việc kể từ khi chúng tôi nhận được đơn đặt hàng và thanh toán đầy đủ.

EileenMai.com chỉ có thể gửi đến một địa chỉ cho mỗi đơn hàng. Nếu bạn muốn gửi hàng đến nhiều địa chỉ, xin vui lòng đặt các đơn hàng riêng biệt cho từng địa chỉ.

– Gửi hàng đến ĐỊA CHỈ P.O.Box và APO / FPO
Hầu hết các sản phẩm có thể được chuyển đến một P.O.Box hoặc địa chỉ APO / FPO quân sự, nhưng có một số hạn chế. Đơn đặt hàng được gửi đến P.O.Hộp hoặc địa chỉ APO / FPO quân sự phải được vận chuyển thông qua các phương pháp vận chuyển tiêu chuẩn trong nước. Không thể dùng dịch vụ vận chuyển hàng không 2 ngày (2-Day Air) để gửi đến các địa chỉ này.