Bạn có gửi hàng trên toàn thế giới không?

Có, chúng tôi gửi hàng trên toàn thế giới. Hiện nay, chúng tôi chỉ dùng Standard shipping cho các đơn đặt hàng quốc tế. Có những trở ngại nhất định có thể xảy ra. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt nếu có bất kỳ trở ngại nào cho đơn đặt hàng của bạn. Nếu phải hủy bỏ đơn đặt hàng trong các trường hợp như thế, chúng tôi sẽ hoàn trả đầy đủ tiền lại cho bạn.