Trường hợp hết hàng thì sao?

Chúng tôi luôn cố gắng lưu trữ các sản phẩm bạn cần. Tuy nhiên, để cung cấp cho bạn các sản phẩm tươi và mới nhất có thể, chúng tôi không cho sản xuất và dự trữ quá nhiều sản phẩm. Nếu loại hàng bạn đặt đã hết, chúng tôi sẽ ngay lập tức cho bạn biết thời gian giao hàng sớm nhất.