Thời gian xử lý đơn hàng như thế nào?

Hầu hết các đơn đặt hàng sẽ được gửi trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi Eileen Mai nhận được đơn hàng và thanh toán đầy đủ của bạn.