Làm thế nào để thay đổi hoặc hủy bỏ một đơn đặt hàng?

Xin vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng của chúng tôi càng sớm càng tốt để thay đổi hoặc hủy bỏ một đơn đặt hàng vì hầu hết các đơn đặt hàng sẽ được gửi trong vòng 24 giờ. Sau khi đơn hàng của bạn đã được gửi, chúng tôi không thể thay đổi hoặc hủy bỏ đơn hàng theo yêu cầu của bạn.