Đặt Mua Hàng

EILEEN MAI® nhận các loại thanh toán nào cho các đơn đặt hàng?
Tất cả các đơn đặt hàng có thể được thanh toán bằng VISA, Master Card, Discover, American Express thông qua Paypal.

Thời gian xử lý đơn hàng như thế nào?
Hầu hết các đơn đặt hàng sẽ được gửi trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi EILEEN MAI® nhận được đơn hàng và thanh toán đầy đủ của bạn.

Trường hợp hết hàng thì sao?
Chúng tôi luôn cố gắng lưu trữ các sản phẩm bạn cần. Tuy nhiên, để cung cấp cho bạn các sản phẩm tươi và mới nhất có thể, chúng tôi không cho sản xuất và dự trữ quá nhiều sản phẩm. Nếu loại hàng bạn đặt đã hết, chúng tôi sẽ ngay lập tức cho bạn biết thời gian giao hàng sớm nhất.

Bạn có gửi điện thư (email) xác nhận đơn hàng?
Có, chúng tôi sẽ gửi email xác nhận đơn đặt hàng của bạn. Ngoài ra, chúng tôi sẽ gửi một email khác thông báo sau khi đơn hàng bạn đặt đã được gửi. Nếu bạn không nhận được các email xác nhận này, xin vui lòng kiểm tra thư mục rác hoặc liên lạc với chúng tôi qua email  info@KhoeDepTuNhien.com hoặc skincare@EileenMai.com

Làm thế nào để thay đổi hoặc hủy bỏ một đơn đặt hàng?
Xin vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng của chúng tôi càng sớm càng tốt để thay đổi hoặc hủy bỏ một đơn đặt hàng vì hầu hết các đơn đặt hàng sẽ được gửi trong vòng 24 giờ. Sau khi dơn hàng của bạn đã được gửi, chúng tôi không thể thay đổi hoặc hủy bỏ đơn hàng theo yêu cầu của bạn.